Općina Vitez podržat će nogometni kamp Lokomotive i Romarija!