U sklopu nogometnog kampa održana edukacija i predavanje!